Credit by shinetime 1.01
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่หอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน ประจำปี พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา หอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของนักศึกษาหอพักด้วยกัน โดยผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน จับของขวัญปีใหม่ และการแสดงดนตรีสด ณ โถงกลางชั้นล่าง มจธ. บางขุนเทียน ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผอ. สุพัตรา ศาสตรา ผู้อำนวยการหอพัก กล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ให้กับนักศึกษา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรักสามัคคี ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่หอพัก นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 286 คน