Credit by shinetime 1.01
กิจกรรมรับน้องใหม่และทำบุญหอพัก มจธ. บางขุนเทียน ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา หอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน โดยคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้จัดโครงการรับน้องใหม่และทำบุญหอพัก มจธ. บางขุนเทียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และหล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยปลูกฝังความเป็นพี่น้อง ความสามัคคี มีน้ำใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยผ่านกิจกรรม การทำบุญเลี้ยงพระ และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า และกิจกรรมรับน้องใหม่ในช่วงเย็น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. สุพัตรา ศาสตรา ผู้อำนวยการหอพักเป็นประธานพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า และอาจารย์วิทูร บุญโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักชายเป็นประธานเปิดกิจกรรมในช่วงเย็น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่หอพัก และนักศึกษา รวม 168 คน