Credit by shinetime 1.01
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั

 ประกาศหอพักนักศึกษา 

เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 38 เครื่อง

เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2