Credit by shinetime 1.01
กำหนดการเลือกห้องพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561

 

กำหนดการเลือกห้องพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561

สถานที่เลือกห้องพัก ณ สำนักงานหอพักนักศึกษาชาย ชั้น 1 ( บ้านธรรมรักษา 2 )

ตั้งแต่ เวลา 08.30-17.00 น.

รายละเอียดขั้นตอนเเละกำหนดการ